บริษัท ดับบลิวพีไอแอล (ไทยแลนด์) จำกัด 

ดำเนินธุรกิจ ให้บริการในด้านของการจัดการน้ำ ทั้งในด้านสาธารณูปโภคและด้านอุตสาหกรรม

แบบครบวงจร อาทิ

เครื่องสูบน้ำ, มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, วาล์ว, ท่อเหล็ก, เครนไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

 

 

 

 

OUR SERVICES

 

 

เราบริการให้คำปรึกษาแนะนำ

      "โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีทักษะและความชำนาญสูง

ตั้งแต่งานออกแบบ งานวิศวกรรม งานผลิต งานติดตั้ง

งานบริการ งานซ่อมแซม ตลอดจนบริการหลังการขาย

เพื่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ

และเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตลอดจน

ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการบริการจากเรา"

 

 

 

 

OUR PARTNERS

 

OUR CUSTOMERS