เกี่ยวกับเรา /

      บริษัท ดับบลิวพีไอแอล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 เพื่อประกอบธุรกิจบริการ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำทั้งระบบ 

 

        เครื่องสูบน้ำภายใต้แบรนด์ “WPIL” ได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1996 (พ.ศ. 2539) โดยวิศวกรผู้เชียวชาญ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานเดียวกับ JOHNSTON PUMPS & WORTHINGTON PUMPS ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและสิ่งแวดล้อม โดย ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001 : 2018  by TUV NORD  

 

        ด้วยระยะเวลากว่า 50 ปี ที่เราเป็นฐานการผลิตเครื่องสูบน้ำให้แก่ JOHNSTON PUMPS & WORTHINGTON PUMPS ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีฐานผลิตอยู่ในหลายประเทศ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศอังกฤษ และประเทศอิตาลี เราได้นำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องสูบน้ำแบรนด์ “WPIL” นั้น มีคุณภาพดีเลิศในระดับสากล และเรายังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมุ่งให้บริษัทฯ เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน

 

นโยบายคุณภาพ

1.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

2.ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การรับรองคุณภาพ

ได้การรับรองคุณภาพการผลิตและสิ่งแวดล้อมโดย ISO