ผลงาน /

 

 

งานติดตั้ง VERTICAL PUMPS 

 

งานติดตั้ง SUBMERSIBLE PUMPS

 

งานติดตั้ง HORIZONTAL PUMPS

 

งานติดตั้ง END - SUCTION PUMPS

 

งานติดตั้ง INCLINED-WET-PIT PUMPS

 

 

MOTOR CONTROL PANELS

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENARETOR)

 

MAINTENANCE AND SERVICE 

 

งานวิศวกรรมและออกแบบ